Przyjedź

przyjedź. tęsknie. rękoma co nie mają miejsca. powietrzem co nie ma smaku. ciszą między wdechem a wydechem. słowem między byłeś a jesteś. Posłuchaj jak czytam: